Můj život je zrcadlem...

11.07.2016 00:29

Můj život je zrcadlem…

 

Co je to zrcadlení a jak nám může pomoci? Jak správně uchopit princip zrcadlení? S jakými jeho základními podobami se můžeme v životě setkat? A co potřebujeme k tomu, abychom ho dokázali správně vyhodnotit?

 

Zrcadlo je odrazem našeho zevnějšku. Díváme se do něj tak často, do jaké míry nám záleží na vzhledu.  Ovšem vzhledem ke skutečnosti, že nejsme jenom fyzické tělo… existuje tedy i zrcadlo, které je odrazem našeho vnitřního světa? Světa, do kterého nikdo nevidí? Ano existuje, tím zrcadlem je náš ŽIVOT. Nabízí se tudíž říct: „Můj život je zrcadlem, ve kterém sám sebe poznávám.“ Vyznáme se v sobě? A v tom co a proč prožíváme? Do jaké míry nám na sobě záleží?

 

Podstata a přínos zrcadlení

Jedná se zejména o naše nezpracovaná témata, které si přitahujeme do života, aby nás to upozornilo na to, co je ještě nemáme zvládnuté. Když budeme vnímaví, svět zrcadlení se nám stane velikým pomocníkem a povede nás k vnitřnímu zrání.  Začneme chápat příčiny svých problémů, a dokážeme tak dovést svou vnitřní podstatu k přirozenosti. Díky zrcadlení odhalíme, co přesně se nám doopravdy děje a proč. Dává nám možnost si uvědomit, že chceme-li něco změnit, musíme začít zevnitř. Můžeme růst a zbavovat se tak nepohodlných postojů, neboť především z vnějšího světa se můžeme dozvědět něco o sobě. Budeme vděční i za všechno zlé, co se nám přihodí, protože zrcadlení začneme vnímat jako „laskavé šeptání života“.-)

 

Princip zrcadlení

Jak poznáme, že to, co se kolem nás děje je pro nás zrcadlem, odrazem našeho vnitřního světa? Přemýšleli jste nad tím, proč nás některé události nechávají chladnými a jiné nás vytočí do nepříčetna? Čím to je, že některé situace tak zasáhnou naši duši, že na ně neustále myslíme, a nad některými jenom mávneme rukou a netrápí nás?

Pro správné uchopení principu zrcadlení je důležité vědět, že pokud nás cokoliv Rozčiluje, Pobuřuje, Nadzvedává, Uráží, je to proto, že totéž děláme sami sobě. Zrcadlení je odrazem našeho přístupu k sobě samým. Např. „On se ke mně chová egoisticky!“ (On mi lže! On mě neustále kritizuje!) Tím to pro spoustu lidí končí. A co dál? Je to potřeba pojmenovat a otočit dané slovo na sebe. Pozor, to bolí víc! „Chovám se k sobě egoisticky!!!“ V čem a proč neberu na sebe a své potřeby ohledy? To už je na každém z nás. Zrcadla servírujeme ostatním a oni zase nám. A od těch nejbližších to bolí nejvíc.

 

Základní podoby zrcadlení

Kdo nebo Co nám může v životě nastavovat zrcadlo? Mezi základní podoby patří:

1. nečekané situace – přicházejí v nestřeženém okamžiku zvenčí, vždy nás řádně zaskočí a neovlivníme je.  Na nich se většinou odráží náš momentální stav. Můžou se odehrát např. v práci, v obchodě, na ulici, na poště, v autobuse…. Přitahujeme si je do cesty, protože naše nitro se chce zdokonalit právě v tomto směru. Např. prodavačka v obchodě nás přehlíží a nedává nám pozornost – na jakém místě jsme v životě sami pro sebe? Někdo nám vytkne nějakou maličkost – nesnažíme se být na sebe příliš přísní? V tramvaji dojte ke krádeži peněženky -  jak jsme na tom se sebehodnotou, neokrádáme se v něčem?

Nemusí se to stát právě nám, stačí, že nás to zasáhlo a jsme toho svědky a už je to téma pro naše uvědomění.         

2. osoby- Nejsnadněji se učíme od těch, které máme nejradši. Proto našimi nejlepšími učiteli jsou zejména partner, děti a rodiče. Od těch nejbližších je to nejvýživnější, nejvíce to totiž bolí.

Od partnera je to nejbolestivější. To co mi na partnerovi chybí (pozornost, ohleduplnost), to si nedávám. To co mě na něm dráždí a nelíbí se mi (egoismus, neúcta), tak se já chovám sama k sobě. Nechtějme po druhých to, čeho nejsme schopni ve vztahu k sobě. Nezlobme se na ně, že nám nenabízejí věci, o kterých jsme v duchu přesvědčeni, že si je nezasloužíme (respekt, upřímnost, pochvala…) Jak často respektujeme své potřeby před druhými? Jak jsme upřímní sami k sobě? Jak často se pochválíme?

Dětské nemoci, úrazy, chování dětí, jejich komunikace s námi, to vše bývá často pouhý odraz našeho vztahu s partnerem.

Vlastnost, která mi na rodičích vadí je potřeba pojmenovat, uchopit a otočit na sebe, na své jednání. Když si to uvědomíme u sebe, přestane nás to dráždit. Např. pokud mi na mámě vadí, že se příliš obětuje pro druhé, nebo je náladová, jak to mám v sobě já? Když mě na tátovi vytáčí, že se neumí prosadit – jak jsem na tom já se svým sebevědomím, rozhodností a odvahou?

3.osobní věci – vše co užíváme ve svém osobním životě. Např. pračka, mobil, PC, lednička, auto, byt, kabelka, peněženka... Svými poruchami a svou nečinností nám posílají správu o stavu a kvalitě našeho života, postojích, poselství o problémech, které právě řešíme. Např. vyvede nás z míry, když se nám pokazí pračka – možná je  potřeba doma něco pročistit- komunikaci, vztahy;  spadne nám mobil a praskne displej – co nechceme vidět? A  nebo když v telefonu neslyšíme druhou stranu – jak nasloucháme naším vnitřním impulzům, intuici? Auto – pokud má někdo často opotřebované brzdy,  neustále v životě přibrzďuje, je až moc opatrný,bojí se jít do situací.

4.fyzické tělo a jeho nemoci. Duše nám svoji nespokojenost ukazuje skrze zdravotní stav, který je jedním z hlavních zrcadel našeho života. Každý orgán a choroba souvisí s určitým životním tématem a postojem. Vždy je potřeba si uvědomit, jaká je úloha či funkce postiženého orgánu nebo části těla a podle toho vyhodnotit jak můžeme příčinu bolesti odstranit, v čem je potřeba se změnit. Vše je potřeba však individuálně zařadit do konkrétního životního příběhu  a individuálně rozanalyzovat (třeba na konzultaci.-) , psychosomatiku nelze pouze obecně šablonovat. Např. bolavé pravé rameno může u někoho znamenat extrémní přísnost (trestající ruka) a u někoho zase nesprávný postoj - mávne, přehlíží a neřeší věci, říká si: vždyť jsou to jen maličkosti, je to zbytečné, jen ať je klid. Můžou být i další důvody.

5.zvířata jsou taky přitahována vším, co nám mají nazrcadlit. Např. strach z pavouků -téma oběti, sebeobětování; vosí píchnutí - člověk se napadá a je na sebe jízlivý, popichovačný; klíště – nenechte se vysávat! Také zdravotní problémy našich domácích miláčků jsou odrazem a upozorněním, na co se máme ve svém životě více soustředit.  Důležité tady je, jaké části těla byly zasáhnuty.

 

V životě je to hlavně o komunikaci a vztazích. Proto lidí, kteří nám lezou na nervy a zvedají nám tlak, bychom si měli obzvlášť dobře všímat. Posílá nám je samo nebe.-) Přitahujeme si je nevyřešenými otázkami svého života. Nemají za úkol nám znepříjemňovat život, ale jsou tu proto, abychom se mohli podívat do zrcadla, které nám nastavují. Zrcadlo, v němž vidíme svůj nepěkný, ale přesto pravdivý obraz, máme někdy chuť rozbít. Lidé, kteří v nás vzbuzují pocity viny, strachu a méněcennosti, nejsou v našem životě vítání. Jedině za předpokladu, že máme v úmyslu se změnit.-) Z nepříjemných osob se pak pro nás stávají guruové, kteří nám svým jednáním ukazují, nač je potřeba se zaměřit. Vlastní změnou tak zbavujeme své okolí obtížného člověkaJ Namísto něj je zde někdo zcela jiný, k němuž se mohou chovat s větší úctou a respektem.

 

Život nám především prostřednictvím druhých lidí potvrzuje a přináší to, čemu v hloubi duše věříme. Trpíme-li pocitem méněcennosti, nemůže se divit, když nám naše okolí svými postoji dává za pravdu. Trápí nás, když v práci padáme vysílením a nikdo z kolegů nepřijde na pomoc? Nejsme náhodou přesvědčeni o tom, že určitou práci jsme schopni vykonávat nejlépe pouze my sami?.-)

 

Pokud se nám nepodaří hned rozklíčovat co a proč se nám děje, nezoufejme. Všímejme si, pozorujme, analyzujme, dávejme do souvislostí. Znaky, situace, symboly, události. Učme se obnovit komunikaci mezi našim nitrem a vnějšími událostmi. Všechno je nejen následkem, ale má i důvod stát se. Pokud se nám události reálného života nepodaří ihned správně rozanalyzovat, může to být i tím, že intuice se musí neustále bystřit – to je ten diamant v nás, který je potřeba neustále, prací na sobě, vybrušovat.-) Základem je naše síla chtění se o tom (zrcadlení) dozvědět. Je potřeba být bdělý, vidět a naslouchat. Poznání pak přijde v pravý čas, dle našeho vnitřního vývoje.

 

Pokud byste rádi v tomto tématu o zrcadlení pokračovali, můžeme se potkat na přednášce, kde z prožitků mého životního poznání pohovořím více o tom, jak se lépe vyznat v šeptáních života i sami v sobě.-)

Přeji zářivé letní zrcadlení J

 

Muj zivot je zrcadlem.pdf (1902778)