KURZ OSOBNÍHO ROZVOJE - "Naplň svůj život, tím co hledáš" 18.-19.5.2019

05.05.2019 18:35

Naplň svůj život, tím co hledáš

Nauč se žít, tak jak by sis přál. Dej svému životu křídla - nabídni světu svoji výjimečnost a rozvíjej své dary.

Nekonečné a neustálé hledání musí jednou skončit. Vaše lidská podstata stále hledá a nedá pokoj, dokud nenajde to, co naplní váš život. Víte, že stačí jenom naplnit své nitro potřebným poznáním?
Pouze ta pravá cesta dává vzhlédnout k duchovní lehkosti a svobodě. Stačí otevřít váš duchovní zrak, abyste mohl/a vidět a porozumět věcem z nitra. Protože Pravda je tak blízko a vše je jednoduchší než jste kdy tušil/a.

"Dovol si být jiný! Poznej a projev svou výjimečnost a dá ti to smysl života. Tvůj čas jako housenky vypršel… tvá křídla jsou připravena."

Díky této době jsme pobízení k tomu, abychom hledali cestu k vnitřnímu naplnění, k nevyhnutné změně vlastního seberozvoje, k uvědomění. Požaduje se po nás, abychom s veškerou laskavostí nahlédli do svého srdce a dopřáli mu potřebnou péči a pozornost. V tomto duchu jsme pro Vás připravili 3 prožitková změnami naplňující víkendová setkání:
 
18.-19.5. Naplňte své fyzické tělo zdravím
22.-23.6. Naplňte svou duši moudrostí
20.-21.7. Naplňte sami sebe láskou
 

Kurz probíhá vždy v sobotu a neděli, 1x měsíčně v čase 10.00-18.00 hod. v centru AVASA.

Jedná se o ucelý komplex seberozvojových technik, toho nejlepšího z terapeutické praxe a poznávání ověřeného zkušenostmi.

Kurz Vám poskytne nové možnosti a ukáže cestu jak pozvednout kvalitu svého života a dát mu ty správné hodnoty. Naučí Vás nové způsoby jak se dívat na život a taky získáte dovednosti, které pomůžou rozvinout vaše vnitřní dary.

Budeme tou bezpečnou podporou na začátku vaši transformace.

Jste připraveni. Start už máte za sebou, pokrok prožijete s námi a rozmach Vám úkáže život, který po kurzech budete mít.

S láskou a lehkostí vás provedeme a těšíme se na společné setkávání

Blanka Demčáková a Alexandr Tóth

REGISTRACI můžete provést zde: https://www.avasa.cz/seminare/kurz-napln-svuj-zivot-tim-co-hledas/70

 

Cena:
Jeden libovolný víkend 3.300 Kč
Dva libovolné víkendy 6.200 Kč
Tři víkendy 9.000 Kč

 

Program:

1. Naplň své fyzické tělo zdravím

Postav se na vlastní nohy

Tělo jako obraz duše – poznání své podstaty a tajemství zrození. Rozdíl mezi viditelným a neviditelným světem - hmotnou a duchovní sférou.  Zákony inkarnace – proč jsme tady a jaký je smysl života, kde směřuji a jaký je můj cíl. Karma a spravedlnost osudu – jak změnit svůj život? Je naše vědomí vázáno na tělo? Psychosomatika – kdo neposlouchá, musí pocítit! Když rozvážeme příčiny nemocí a svého utrpení, tělo se přizpůsobí nově vytvořeným skutečnostem. Orgánové hodiny. Energetické centra v našem těle. Zrcadlení aneb co mi tím chce život říct - nauč se rozumět symbolice a neopakuj staré chyby! Samoléčba začíná myšlením – uzdrav svůj myšlenkový svět. Afirmace. 3 kouzelné věty a cesta ke štěstí. Smrt – co se s námi děje když zemřeme, existuje život po smrti? Neodpoutané duše. Nástrahy hmotného světa a způsoby ochrany. Očista prostoru – základ Feng shuei. Aromaterapie – jak vyléčit tělo i duši ve spojení s přírodou. Praktické automasáže k sebeozdravení. Su Jok terapie. Koncentrace „Antistresový koberec“

 2. Naplň svou duši moudrostí

Pozvedni své vědomí

Jak poznám svůj vnitřní hlas – 2 hlasy v nás /podněty z duše versus podněty z rozumu. Naše lidská podstata. Cit versus Pocit. Práce na sobě. Vnitřní napojení - jak se cítím a co potřebuji? Detox duše. Proměna k vědomému životu - univerzální zákonitosti a základní lidské hodnoty. Práce s podvědomím. Co je to svědomí a zdravé sebevědomí? Duševní krize jako nedostatek světla v nás. Obraz vlastní duše – sebepoznávací technika. Matrix – rozhovor s podvědomím. Deprese jako potlačování vnitřní pravdy v nás. Přítomný okamžik – nacházím novost v každé chvíli. Prokrastinace.  Osobní svoboda. Jak se lépe vyznat sám v sobě - najít svou vnitřní sílu a projevit ji? Jak poznám svůj vnitřní hlas. Duševní zranění z minulosti. Rozpoznání vlastní hodnoty – ty za to stojíš! Koncentrace „Zlatý květ sebevědomí“

3. Naplň sám sebe láskou

Jsi hoden lásky  

Mít se rád - projevy sebelásky a náš pohled na sebe. Pravá sebeúcta a stanovení hranic k vybudování sebedůvěry.  Posílení sebeúcty  – nahlédni do svého srdce. Sebeláskou k vděčnosti a pokoře. Egoismus versus sebeláska. Zpracování negativních emocí – nabití emocionální svobody.  Negativní sebehodnocení. Od sebenenávisti k sebelásce. Odpuštění - odpoutání se od minulosti. Osvobození se od viny. Vnitřní svoboda. Cesta k lepším přesvědčením o nás samých. Princip lásky a její 3 dimenze. Ve vztahu je důležité neztratit sám sebe. Ženství a mužství. Partnerství. Rozejít se anebo zůstat spolu? Nauč se projevit svou pravdu. Manipulace ve vztazích – jak ji rozpoznat a zvládnout. Zdravé projevy emocí a jejich zpracování. Uzdravení vnitřního dítěte. Vnitřní muž a vnitřní žena. Bezpodmínečná láska. Koncentrace „Rada tvého srdce“.

 

Nestačí  vám to, co už znáte? Žene vás touha a vnitřní neklid pokračovat a dozvídat se ještě více? Máme pro Vás navazující speciální, terapeutický víkend. Podmínkou pro jeho absolvování je účast na 3 předchozích setkáních. 

 

 4. Naplň štěstím sám sebe, své přátele a klienty

Užívej si svého poslání

Jak se stát viditelným pro ty správné lidi. Koučovací techniky. Intuitivní terapie. Regrese. Páchání dobra aneb princip pomáhání je duchovního druhu. Uchopení trojjedinnosti v nás.Převezmi zodpovědnost za svůj život a naplánuj si novou budoucnost. Kompas na cestě životem – rezonance s naším Vyšším Já. Sebepoznávání z pohledu duchovní numerologie – proč mám takové jméno, do jakého rodu jsem se to jen narodil a co to pro mě znamená? Odhalení svého životní poslání a jeho sdílení pro svět. Přijímám a děkuji - Kniha vděčnosti,  10 prstů vděčnosti. Naslouchání hlasu své duše v bdělosti – vědomé žití tu a teď. Víra v neviditelný svět. Tréning ducha – spojení s vyššími úrovněmi. Sebepřekonávání  - zbavení se starých přesvědčení a zvyků, nový pohled na život. Pokora  a její přirozenost.  Koncentrace „Chrám obnovy“

 Datum konání: 17. - 18. 8. 2019