50 odstínů podzimu - článek říjen

08.10.2017 19:58

50 ODSTÍNU PODZIMU

Barvy patří k nejvýznamnějším podnětům, které v přírodě pozorujeme. Stačí se jen rozhlédnout a osloví nás pestrost rozkvetlé louky, modrá obloha, zklidňující tlumené barvy lesa nebo podzimní nádhera.

Barvy jsou energie všude okolo nás a provázejí nás celým životem. Každá má svoji energii. Podzimní hřejivé barvy (často až ohnivých tónů) nám svým projevem síly poskytují možnost zotavení a odpočinku. Takový hřejivý pocit podobně zažijeme s člověkem, který nashromáždil v životě moudrost a s láskou ji předává dále.

PODZIM symbolizuje zralost, proměnu, sklizeň, dospělost... Hnědá barva symbolizuje pocit bezpečí, důvěry, relaxace a obnovu tělesných sil. Při pohledu na hnědou podzimní zem můžeme také pocítit větší potřebu odpočinku a zotavení. Máme jakoby potřebu se podvědomě vracet k naší původnosti, abychom zjistili, jak vlastně žijeme a více si uvědomujeme pomíjivost věcí i okamžiků.

 

Dejme svému životu ty správné barvy!

Asi nikdo nepochybuje o hlubším významu barev a jejich rozsáhlém vlivu na tělesnou a psychickou rovnováhu člověka. Prostý fakt, že některé barvy se nám líbí a jiné zase ne svědčí o tom, že zasahují i do našeho vnitřního světa.  Dávají nám možnost si uvědomit, jak správně používat svoji energii.

Představme si, že každý člověk podle toho co právě prožívá a v jakém je rozpoložení, vyzařuje určité barvy (i když  je nevidíme.-) Každým psychickým stavem, každou emocí a vlastností, kterou si člověk osvojil a která se pro něj stala samozřejmostí, také sám tato barevná vyzařování vytváří a působí tím energeticky na své okolí. Co myslíte, v jakých barvách se projevují strach, závist, majetnickost, žárlivost, láska, touha pomáhat…? Jsme vlastně takovým generátorem barev a každým svým naladěním a rozhodnutím tkáme barevné roucho svého osudu. Proto buďme důslední, z jakých nitek ho utkáme, a vybírejme si ty nejjasnější tóny, abychom prozářili nejen sebe ale i své okolí a aby se nám naše žití líbilo.

 

Barevné defekty

Kdo viděl filmy 50 odstínů šedi nebo 50 odstínů temnoty, tak měl možnost zjistit, že měníme se hlavně z lásky k druhým lidem. Každý z nás máme nějakou minulost, na kterou možná nejsme příliš hrdý a poznačila naši osobnost tím, že v nás vytvořila barevné defekty (šeď, temno..). Naše chyby a závislosti nám natolik přirostly k srdci, že se jich nemůžeme jen tak vzdát. Jsou to parazité, které jsme si sami vybrali a dovolujeme jim, aby zakalovali barevnost našich dnů. To co musíme udělat je vynést tyto zakalené defekty pomalu na světlo, očistit je a přebarvit do těch nejčistějších barevných odstínů, abychom mohli dosáhnout vyrovnanosti a vnitřní svobody.  

 

A kolik barevných odstínů má náš život?

MAPA DUŠE -  je jednou z terapeutických metod, které používám při práci s klienty. Tato barevná terapie napoví mnoho jak o člověku, tak i o jeho vnímání, vztazích, touhách, strachu a různých tématech, které potřebuje objasnit a zpracovat. Barvy se vybírají náhodně, bez možnosti rozumové analýzy a informace přicházejí skrze citové vnímání.

 

Podzim jako období sklizně (následků)

V období sklizně sbíráme úrodu toho, co jsme dříve zaseli. Toto období nám dává možnost uvědomit si, že každý čin, každá událost, každý proces má nějaký následek. Nic nezůstává bez důsledků. Hodím míčem (příčina) a rozbije se okno (důsledek). 

Zákon „Co zaseješ, to sklidíš!“ působí nejen pouze ve hmotné úrovni (když zaseju pšenici, nemůžu sklidit rýži) ale platí i pro duchovní úroveň. Naše činy nebo slova, dokonce už naše rozhodnutí ­– to vše jsou příčiny, které přinášejí následky. Každý čin, který vykonám (pomohu někomu v nouzi), působí přitom bezprostředně nejen na mé okolí (dotyčnému se ulehčí), ale zpětně i na mě samotného. „Sklizeň“ našich rozhodnutí, která v budoucnu s jistotou přijde, označujeme výrazy osud nebo karma.

Vše, co prožíváme, se tedy neděje nahodile nebo svévolně, nýbrž se jedná o výsledek určité setby. Sklizeň nám nabízí příležitost, abychom se poučili a vyvíjeli. Smysl naší životní cesty tkví v tom, že nasbíranými zkušenostmi přivedeme k plnému rozkvětu v nás spočívající vlohy a schopnosti, uzrajeme. Při narození jsme dostali paletu barev a je na nás abychom jako umělci svého života měli odvahu použít co nejvíce barev, nenechali je uschnout ale důsledně a s odvahou zanechali za sebou tu nejhezčí „barevnou stopu“!

 

Barevné naladění a naše zdraví

Žijeme-li v určitých názorech a přesvědčeních, vytváříme tím odpovídající barevná vyzařování, jejichž účinky budou ovlivňovat i náš tělesný stav. Nemoci mají svůj původ v odpovídajícím duševním postoji:

Porucha barvocitu nebo barvoslepostnení náhoda, když se člověk narodí barvoslepý. Podobně jako mnoho dalších zrakových vad mají i poruchy barvocitu většinou genetický základ. Muži bývají postiženi častěji než ženy. Člověk s tímto onemocněním má najít krásu života, vidět to podstatné, učit se pokoji a rozvaze v jednání a pak svou vnitřní pohodu nabízet druhým.

Šedý zákal - Šedý zákal je závoj, který si nevědomky spouštíme před sebe, abychom neviděli, co nás trápí. Třeba abychom neviděli svůj stárnoucí obličej. Ale také to může být prostředí, ve kterém žijeme apod. Ustrnulé názory, výzva dávat i projevovat větší účast. Zkalený, nejasný, zastřený pohled, člověk nevidí (nechce vidět) skutečnost v její ostrosti. Kalný pohled jako protipól dětských zářících očí. Výzva distancovat se závislosti na vnějším světě a věnovat se důkladně světu vnitřnímu, chmurné vyhlídky změnit na jasný vhled (poznání).

Známé rčení říká: "Hezky se nám vybarvil"... tedy ukázal co v něm je, projevil se po svém. A jak se projevujeme my? Nebojíme se být jinými?

S oblibou se taky říká: „Dívá se na svět černo-bílo“  Vnímáme vše jenom extrémně buď černě nebo bíle, anebo objevujeme nové a nové barevné odstíny života? Kolik barevných odstínů má náš vnitřní svět?

Barevná různorodost  - každý člověk vyniká osobitostí, je jiný vnímáním, viděním, cítěním, myšlením… jak nenajdeme dvě stejné zrníčka písku, tak je každý člověk originál. Važme si proto sami sebe a navzájem.

Taky každý den je jiný a poznáme to na svém tělesném i duševním stavu. Přeji všem hezké barevné naladění do podzimních dnů, hlubší vnímání a prožívání života v jeho mnohobarevnosti:-)

50 odstinu podzimu.pdf (221,1 kB)