Šperky z drahých kamenů

Koho by šperky neokouzlovaly? Jsou pro nás symbolem něčeho krásného, třpytivého a tajemného… Kromě krásy v nich tušíme i něco víc, co z nich skutečně dělá drahé kameny. Už v dávných kulturách lidé věděli, že drahé kameny dokáží též ovlivnit naši náladu, povahu či zdravotní stav.

Nejjednodušší a nejznámější způsob, jak přijímat energii kamenů, je nosit kameny jako šperk. Nošení drahých kamenů v podobě přívěsků nebo náhrdelníků má vliv na celé naše tělo, protože energie v nich ukrytá se rozšiřuje krví, nervovými a energetickými kanály. Pomáhají harmonizovat, zušlechťovat a oživovat nejrůznější stránky naší bytosti. Co je však nejdůležitější - kameny umí svou energií probudit naši vlastní schopnost léčení a právě tato schopnost nás může dovést ke zdraví. Nejlépe mohou kameny pomáhat, jsme-li vnitřně uvolněni a ochotni přijímat jejich vliv a energii. Svěříme-li se s důvěrou tomuto vedení a věnujeme-li náležitou pozornost stavům našeho těla i duše, můžeme tak nejlépe přispět k našemu přirozenému uzdravení a k osobnímu rozvoji.

Ve všech dávných rozvinutých kulturách byly drahé kameny ceněny jak pro svou krásu, tak pro své tajemné účinky. Jedna z nejstarších zmínek o používání kamenů je od Sumerů ze 4. tisíciletí před naším letopočtem. Zprávy o různých způsobech použití, ať jako talismany pro štěstí, lásku či jako ochranné prostředky před zlými silami i jako léčebný prostředek, se nacházejí např. ve starém Egyptě, Číně, Indii a Persii. V novodobější historii zdobily drahé kameny hlavy panovníků a tím pomáhaly přijímat shora vesmírnou energii, aby ji mohli předávat dále svému lidu. Podobně sloužily i bohatě zdobené trůny, na které se panovníci usazovali, aby plnili své vladařské úkoly. Chrámy a kostely byly také často bohatě zdobeny drahými kameny. Jejich čisté vibrace měly návštěvníkům těchto posvátných míst pomoci najít klid a zdraví. Na řadě takových míst působí tato energie i v současnosti.

 

Aby byla zajištěna trvalá životnost a krása šperků, dbejte prosím následujících rad:

  • Šperky nenoste při výkonu těžkých a hrubých prací, v prašném prostřední nebo prostředí s výpary.
  • Šperky nemáčejte v horké vodě, nesprchujte a nekoupejte se s nimi.
  • Stříbro reaguje na chemické prostředí zčernáním. Proto jej odložte při praní, mytí nádobí apod.
  • Šperky neukládejte v blízkosti předmětů obsahujících síru, např. předměty z gumy, ...
  • Šperky je vhodné ukládat do PVC sáčků.
  • V domácích podmínkách lze šperky čistit za pomoci speciálních tamponů a čistících prostředků dostupných v prodejnách drogerie (vata, roztok Auron, čistič stříbra,...)

Připravujeme pro vás nabídku šperků s léčivými kameny, brzy ji najdete na našem eshopu. Sledujte novinky na našem webu :-)