Jak nám zní jméno?

Pro všechny, kterým nezní jejich JMÉNO…

Ačkoliv se často zdá, že jméno bylo vybráno nahodile, opak je pravdou. I ty nejpodivnější cesty vedoucí k výběru jména se formují pod tlakem přírodního zákona. Je proto vyloučeno, aby někdo nosil jméno, které mu nenáleží. Dojem nahodilosti vyvolávají zejména případy, kdy se jméno vynořilo v náhlém impulsu za kuriózních okolností, nebo je vyslovil zcela cizí člověk bez většího uvažování. Právě tyto případy však zřetelně dokazují působení vyššího světa, který pronikavé zasahuje do našeho vnitřního života, popřípadě i do vnitřního života jinak nezúčastněných lidí, a vyvolává v něm často nečekané změny.

Jméno říká, jakým je člověk ve vztahu ke svému Bohu.

Vypovídá o tom, co ho nejvíce vzdaluje od života, který od něj Stvořitel očekává a požaduje.

Zároveň však vypovídá i o tom, jaké jsou jeho silné stránky, na nichž má vystavět pevný základ pro svůj život.

Říká-li se, že jméno je předurčením, je to správné. Toto předurčení si však člověk způsobuje sám, neboť to vždy bylo a zůstane jeho věcí, jak se ve svém životě rozhodoval a jak se chce dále rozhodovat. Velmi záleží také na tom, jak důsledný bude při uskutečňování svých předsevzetí. Správné rozhodnutí neznamená ještě nic, pokud není následováno činy.  Z toho vyplývá, že předurčení se nevyplní samo sebou, ale člověk sám musí přivodit jeho naplnění svým vlastním úsilím.

Jméno je tak člověku nápovědou a současně i oporou pro jeho vnitřní vývoj v daném pozemském životě. Může se stát, a také se to často stává, že člověk za svým jménem pokulhává – výzvu k duchovnímu pohybu, již jméno obsahuje, nenásleduje v potřebné míře. Dalo by se říci, že v takovém případě jej jeho jméno podněcuje k překonávání slabých povahových stránek. On sám však přitom nevychází tomuto podnětu dostatečně vstříc. Tento rozpor pociťuje člověk jako odtažitý vztah ke svému jménu. Vinu na tom nemá samozřejmě jméno, ale člověk sám. Pokud se však snaží překonat „sám sebe“ ve věcech, s nimiž se sice narodil, ale s nimiž nemá zemřít, dostává se znovu do souzvuku se svým jménem. Potom mu jeho jméno zní opět pěkně.