Duchovní numerologie

Duchovní numerologie - je metoda zkoumání našeho bytí, která využívá jako hlavní nástroj čísla odvozená ze jména a příjmení a data narození. Takto získané znalosti můžeme začlenit do běžného života  jako určité vodítko k  tomu, abychom byli sami se sebou v co největším souladu.

Jméno není nikdy náhodné. Každý člověk je tým, co říká jeho jméno. Možná jste se setkali se zvláštní okolností, která se odehrává při volbě vhodného jména pro novorozence. Náhlým zásahem někoho třetího, dítě dostane nepředvídatelné jméno. Nebo často se již stává, že otec cestou k ohlášení svého dítěte v posledním okamžiku změnil jeho jméno, takových případů určitě znáte i více… Dítě totiž, mnohdy na poslední chvíli, dostane přesně takové jméno, jaký je jeho duch.

Taky není náhoda, že se narodíte o měsíc dříve nebo o několik dnů později od stanoveného termínu předpokladaného porodu.

Každé písmeno se zachvívá v nějaké vibraci čísla a spolu s příjmením lze následně zjistit výslední zákon k uvědomění. Např. zásadní význam má u ženy sňatek, neboť změnou příjmení se mění i její osobnost, vibrace.

Tajuplné vědění spočívá v číslech a jejich zákonech  jež ve věčném rytmu pronikají všemi úrovněmi Stvoření. Číslo je těsně spjato se slovem. Jestliže na počátku bylo Slovo, pak byly ve Slově obsaženy i zákony čísel. Tato jména zákonů čísel se zformovala v působení Stvoření tak, že se v něm zachvívá devět zákonů čísel. To znamená, že se tak zákony čísel nejenom jmenují, ale že jsou tím, co vyjadřují.

Každé písmeno odpovídá číslu a dá se zařadit do určitého stupně: duchovního, lidského a temného.                                                               

V těchto třech stupních se zachvívá devět zákonů (síla, stvoření, světlo, příroda, láska, moc, vůle, duch, víra) z nichž každý má své vlastní číslo.

 

Informace potřebné k vypracování osobnostního profilu: jméno a příjmení (dle občanského průkazu), datum narození.

Cena: 1000,- Kč (zahrnuje přípravu písemného rozboru  a 30-60 min. konzultaci)

 

malá ukázka rozboru:

 

Více k typologii osobnosti podle duchovn numerologie se můžete dočíst zde: Cesta sebepoznani pomoci duchovni numerologie.pdf (829,2 kB)

Chci si objednat rozbor Typologie osobnosti - duchovní numerologie

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: